อานิสงส์การจารึกชื่อที่ห้องสวดมนต์ อาคารพระผู้ปราบมาร

วันที่ 20 ตค. พ.ศ.2557

 
อานิสงส์การจารึกชื่อที่ห้องสวดมนต์ อาคารพระผู้ปราบมาร
 

       ห้องนี้เป็นห้องที่บริสุทธิ์ และสูงส่ง ใครไม่มาเอาบุญก็เป็นคนชอบกลนัก ที่บวชเป็นพระมาเพื่อต้องการทำจิตให้บริสุทธิ์ หลุดพ้น บวชแล้วสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ถูกหลักวิชชา ของการเป็นนักบวช

       ห้องนี้เป็นที่บริสุทธิ์มากๆ ใครมีชื่อจารึกที่ตรงนี้ พลังแห่งความบริสุทธิ์จะไหลผ่านจากใจของพระ ไปสู่โยม ธาตุบริสุทธิ์ จะดึงดูดทรัพย์ภายในและภายนอกให้เกิดขึ้น เรามีธาตุไม่บริสุทธิ์ จึงมีอุปสรรคของชีวิต

       วิบากกรรมต่างๆ ที่ถูก set ไว้ บุญนี้จะไปรื้อผัง ปลดล๊อคหลุดหมด กฎแห่งกรรม และอุปสรรคของชีวิต ปลดล๊อคที่พญามารทำไว้ อะไรก็ขวางไม่อยู่ ทรัพย์ภายนอกและภายใน จะได้อย่างง่ายๆ เพราะเป็นห้องแห่งความบริสุทธิ์ ระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดใจนิ่ง พลังอะไรจะเท่าใจหยุดใจนิ่ง หยุดเป็นตัวสำเร็จ

       หลวงพ่อขอทำบุญจารึกชื่อเป็นคนแรก จะได้มีส่วนแห่งบุญด้วย พระทำความบริสุทธิ์ เข้ากะ ทำความละเอียดของใจ บุญตรงนี้มาก

       ในวัดปากน้ำ สมัยหลวงปู่มีชีวิตอยู่ บุญแรงที่สุดคือ โรงงานทำวิชชา สถานที่ทำหยุดทำนิ่ง พระมารวมกันทำหยุดทำนิ่ง บุญน้อยซะเมื่อไหร่ บุญแรงจริงๆ หลวงพ่อจึงต้องทำก่อนใคร จะจารึกชื่อเป็นคนแรก

       แล้วอาคารของใคร พระผู้ปราบมาร แค่นี้ไม่ต้องแล่งกันล่ะนิ! ลุยอย่างเดียว ไปดูทรัพย์ที่ลับ ที่แจ้ง ที่แห้ง ที่เปียก อยู่ตรงไหน ไปเอามาจารึกชื่อตรงนี้ ด้วยรักและห่วงใย


สิริวรรณี ภูประเสริฐ ผู้ประสานงานพิเศษ 15/10/2557