เพราะ...รัก นะ บุญ...ทุกบุญ

วันที่ 22 ตค. พ.ศ.2557

 

 

เพราะ...รัก นะ

บุญ...ทุกบุญ

 

ถ้าหลวงพ่อฯไม่รัก ไม่ปรารถนาดี ต่อพวกเรา

ท่าน คงไม่บอกให้พวกเรา ทำบุญ กันหรอกนะ...

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย
การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้

 

 

19 ตุลาคม 2557
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร