เวลา คือ โปรโมชั่นชีวิต

วันที่ 22 ตค. พ.ศ.2557

 

เวลา คือ โปรโมชั่นชีวิต

 

หากโปรโมชั่นพิเศษ สุดๆ สำหรับการซื้อของ หรือการจับจอง เป็นเจ้าของทรัพย์สิน  อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้าน รถ ฯลฯ ก็ดี นั้นคือ ความโชคดี ที่คุ้มค่า ที่จะจัดซื้อ จัดหา เป็นเจ้าของ

การมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์
คือ โปรโมชั่นที่ดีและพิเศษสุดๆ ในภพสาม นี้...

เพราะ...อัตภาพของมนุษย์ เท่านั้น
ที่สามารถ สั่งสมบุญ สร้างบารมี ได้...

อัตภาพอื่น ไม่ว่า เทพบุตร เทพธิดา บนสวรรค์ หรือ สัตว์ เปรต อสูรกาย ในอบายภูมิ มหานรก ทำไม่ได้
ดีสุดๆ คือได้อนุโมทนาบุญ รับบุญ
จากหมู่ญาติที่เป็นมนุษย์ อุทิศไปให้เท่านั้น !

รีบๆ กันหน่อยนะ โปรโมชั่น ดีๆ แบบนี้
หมดเขต เพียงแค่ลมหายใจ ที่มีอยู่เท่านั้นนะ !

 

 

20 ตุลาคม 2557
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม