วิหารทาน อานิสงส์สูงสุดของวัตถุทาน

วันที่ 23 ตค. พ.ศ.2557

 

วิหารทาน  อานิสงส์สูงสุดของวัตถุทาน

 

เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะ ....

โบสถ์ : โรงงานผลิตพระ ที่บรรพชา อุปสมบท ทบทวนศีล ฟังพระปาติโมกข์ สวดมนต์ทำวัตร เจริญสมาธิภาวนา ประกอบพิธีสังฆกรรม...

วิหาร ศาลาการเปรียญ : ประกอบงานบุญพิธี งานสำคัญทางพระพุทธศาสนา

หัองสุขา : ห้องสำหรับคลายทุกข์

อาคารเรียนพระปริยัติธรรม : ไว้ศึกษาธรรม ค้นคว้าพระไตรปิฎก

หอฉัน : ที่ฉันภัตตาหาร โรงทานผู้ปฎิบัติธรรม

กุฎิสงฆ์ : อาคารที่พัก ที่จำวัด ของพระ

● อาคารพระผู้ปราบมาร อาคารที่รวม กิจวัตร กิจกรรม สวดมนต์ทำวัตร เจริญสมาธิภาวนา ศึกษาธรรม ท่องบ่นมนต์ ปลงอาบัติ สนทนาธรรม จำวัด ห้องสุขา รักษาสุขภาพ บริหารขันธ์ ฝึกฝนอบรมพัฒนาตน ตามพุทธวิธี ไว้ด้วยกัน

เวลาของชีวิตพระ ทึ่จะบำเพ็ญสมณะธรรม หลายพันรูป
ใช้ที่นี่...อย่างน้อยวันละ 10 ชั่วโมง ต่อวัน

พระภิกษุสงฆ์ ใช้มาก ใช้นานเท่าไหร่ ?
อานิสงส์ผลบุญ ก็ส่งผลมาก ส่งผลนานเท่านั้น

แม้เราจะกลับวิมาน แล้ว ผลบุญก็ยังส่งต่อเนื่อง เหมือนเราได้ทำบุญทุกวัน...คุ้มบุญ คุ้มค่า คุ้มจริงๆ

อานิสงส์การถวายวิหารทาน อาคารพระผู้ปราบมาร
จึงมีอานิสงส์ สูงสุดๆ มากสุดๆ นานสุดๆ ดังนี้แล...

 

 

18 ตุลาคม 2557
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0017548521359762 Mins