โลกายตนะหรือโลกมันดึงดูด

วันที่ 03 พย. พ.ศ.2557

 
 ... โลกายตนะหรือโลกมันดึงดูด รูปที่ชอบใจมันก็ดึงดูดมาให้ไปติดกับมัน เสียงที่ชอบใจมันก็ดึงดูดหู กลื่นที่ชอบใจก็ดึงดูดจมูก รสที่ชอบใจมันก็ดึงดูดลิ้น สัมผัสที่ชอบใจมันก็ดึงดูดกาย ธรรมารมณ์ที่ชอบมันก็ดึงดูดใจ มันดึงดูดกันอย่างนี้ ดึงดูดแน่นทีเดียว หลุดไม่ได้ ไม่ว่าแก่เฒ่าชรา หญิงชาย ภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา ถูกอายตนะของโลกดึงดูดเข้าไปอย่างนี้ อยู่หมัดทีเดียว ถอนไม่ได้ ติดอาลัย อาลัยใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ ที่น่าพอใจ .. ให้ถอนอาลัยออกเสีย ถ้าถอนอาลัยไม่ได้ก็ไปนิพพานไม่ได้ ! ...
 
 
< พระมงคลเทพมุนี >