ถ้าเรารักตัวเอง

วันที่ 04 พย. พ.ศ.2557

 
 
"ถ้าเรารักตัวเอง ต้องรักการปฏิบัติธรรม
เพราะการปฏิบัติธรรมเท่านั้นจะทำให้เราเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายใน
พึ่งได้ทั้งในปัจจุบันพึ่งได้กระทั่งใกล้จะละโลก ละโลกไปแล้วก็พึ่งได้อีก
เกิดมาใหม่ก็พึ่งได้ตลอดเส้นทางไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม"