อำนาจบุญ

วันที่ 22 พย. พ.ศ.2557

 

 

อำนาจบุญ


บุญเป็นของกลาง ต้องทำเอง ใครตักตวงได้มากเท่าไร ก็เป็นบุญของคนนั้น


เราต้องสร้างบุญให้มาก ใครก็ล้มไม่ลง


แม้จะมีคนมีอำนาจหรือร่ำรวยก็ตาม


พอเวลาหมดบุญแล้วใครโจมตีก็ล้มลงได้


ถ้ายังมีบุญอยู่ ใครจะทำอย่างไรก็ล้มไม่ลง


คนเราเวลามีบุญอยู่ทุกอย่างก็รุ่งเรืองดีไปหมด จับอะไรก็ก้าวหน้า


แต่เวลาหมดบุญ ทุกอย่างก็หมด อับจนตกต่ำไปหมด

 

 

คำสอนคุณยาย
13 กันยายน 2527

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร