ทำคุณให้โทษ

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2549

 

ทำคุณท่านห่อนรู้                      คุณสนอง

ท่านบ่แทนคุณปอง                    โทษให้

กลกาแต่งยูงทอง                     ลายเลิศ

ยูงเอาหมึกหม้อไล้ลูบสิ้น          สรรพางค์

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร