ลูกทุกคนจะต้องจำก็คือ...

วันที่ 01 ธค. พ.ศ.2557

 

 

ลูกทุกคนจะต้องจำก็คือ...

 

วันไหนเรามีอารมณ์ดี
ทั้งวัน คืออยู่ๆอารมณ์มันก็ดี  
จิตเป็นกุศล คิดแต่เรื่อง
ความดี  เรื่องบุญกุศล
หรือมันสบายใจ  

 

หรือใจมันว่างๆ มันไม่ติด
อะไรเลย ในคน ในสัตว์ 
สิ่งของ ธุรกิจการงาน 
บ้านช่อง วันนั้นเราจะนั่งดี
เป็นพิเศษ 


 
หรือเราปลื้มในความดี
ในบุญของเราสักบุญ หรือ
หลายๆบุญที่นึกแล้วปลื้ม
เป็นกุศลธรรม  

 

เวลาเรามานั่ง...
ขายังไม่ทันคู้เข้ามาเลย  
ใจมันก็พรึบรวมเข้าไป
ข้างในแล้ว 


 
เพราะฉะนั้นลูกทุกคนน่ะ
มีบุญ บุญเก่าน่ะมีเยอะ
มากพอที่จะเข้าถึง 
 


ถ้าศึกษาวิธีการให้ถูก
หลักวิชชา แล้วก็ฝึกฝน  
ปรับปรุงไป 

 

ปรับปรุงวิธีการปรับใจ
ไปเรื่อยๆ ให้มันผ่อนคลาย  
แค่นั้นแหละ เดี๋ยวมันก็จะ
เป็นของมันไปเองนะแหละ

 

 

คุณครูไม่ใหญ่ 
18 ธันวาคม 2548

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร