สิ่งสำคัญสำหรับชีวิต

วันที่ 01 ธค. พ.ศ.2557

 

สิ่งสำคัญสำหรับชีวิต

 

  การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน  ให้มีความสำนึกอย่างนี้ว่า.. เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิต ไม่น้อยกว่าอากาศ หรือยิ่งกว่าอากาศ

 

 อากาศขาดได้แต่ใจแทบขาด ถ้าไม่ได้นั่งสมาธิต้องคิดอย่างนี้ นะลูกนะ  เพราะเราขาดอากาศ เราแค่ตาย   แต่ธรรมะของเรา จะติดตามตัวเราแม้ตายแล้ว มีชีวิตใหม่หลังจากตายแล้ว ชีวิตอันยาวนานที่มีความผาสุก ด้วยการเข้าถึงธรรม จะติดตามตัวเราไปทุกชาติเลย ตลอดเส้นทางแห่งการเดินทาง ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่