หวงแหน

วันที่ 04 มิย. พ.ศ.2557

 
 
 
หวงแหน
 

ต้องให้ความสำคัญกับศูนย์กลางกาย
หวงแหนไว้ให้ดี
เหมือนเราหวงแหนลมหายใจเข้าออก
เราหวงแหนลมหายใจเข้าออกเพียงใด
ก็หวงแหนศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เพียงนั้น
 
 

พระเทพญาณมหามุนี
๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
(หนังสือ ของขวัญ หน้า 59)