ความสว่างของตะวัน

วันที่ 03 กย. พ.ศ.2556

 

ไม่มีใครชอบความมืดมิดเลย ชอบแต่ความสว่าง
หากอยู่ในความมืดมิดแล้วรู้ว่า วันพรุ่งนี้จะได้พบดวงตะวัน
เราก็มีกำลังใจ เพราะดวงตะวันให้ความสว่าง
ความสว่างทำให้เราหายสะดุ้งหวาดกลัว เห็นอะไรได้แจ่มแจ้ง
แต่เราก็สามารถทำให้ดวงตะวันขึ้นตอนกลางคืนได้เหมือนกัน
วิธีการนั้นมีอยู่ คือ ทำสมาธิหยุดใจนิ่งไว้ในกลางกาย
ถ้าดวงตะวันภายในขึ้นตอนกลางคืนเมื่อไร เราจะมีความสุขที่เปี่ยมล้น
ยิ่งกว่าตอนได้เห็นดวงตะวันภายนอกในยามเช้าเสียอีก

ตะวันธรรม
จากหนังสือ : "ในที่สุด...คุณก็ชนะ"
23 มิถุนายน พ.ศ. 2550

 

The Brightness of the Sun

It can be said that no one prefers a life in darkness to a life with a bright future. Sometimes it is unavoidable that darkness comes into our lives, however, we know that when tomorrow comes, all darkness will disappear. With the presence of daylight, we will gain hope and courage.

The light of the day will make things appear more vividly to us, so we are not frightened by what we cannot see. We can make the sun riseat night as well. Just focus the mind at the center of our body until the light glows within. When this inner sun rises at the center of our body, we will feel even happier than when we see the sun of the day.

 

The Sun of Peace
from the book : "At Last You Win"
23 June 2550 B.E.