ช่องทางเชื่อมกับพระนิพพาน

วันที่ 05 พย. พ.ศ.2557

 

 

ช่องทางเชื่อมกับพระนิพพาน

 


     ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ นี้ จะเป็นช่องทางที่เราจะไปเชื่อมกับ พระนิพพานได้ ที่เรากล่าว หรือเปล่งเสียง...คำถวายผ้ากฐิน เสียงละเอียดจะผ่าน ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ไปถึงอายตนนิพพาน
 

พระนิพพานท่านจะได้ อนุโมทนาสาธุการ แล้วเชื่อมสายบุญสายสมบัติ มาให้พวกเราทุกคน เสียงนี้จะทำให้เทวดา พรหม อรูปพรหมได้อนุโมทนา มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย
 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่