วันนี้หลวงพ่อท่านให้โอวาท

วันที่ 05 พย. พ.ศ.2557

 

 

วันนี้หลวงพ่อท่านให้โอวาทว่า
หลังจากงานบุญ บุญจะยังคงส่งผลต่อไปอีก 7 วัน

ฉะนั้นให้เรารักษาใจของเราให้ผ่องใส เลื่อนความขุ่นมัวออกไปก่อน
และสุดท้ายท่านให้พรว่า ให้รวยอย่างยาวนาน ยั่งยืน นิรันดร์กาล

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร