@..ปลื้มปิติ​..ในบุญ​มีอานิสงส์มาก[email protected]

วันที่ 06 พย. พ.ศ.2557

 
 
 
@..ปลื้มปิติ​..ในบุญ​มีอานิสงส์มาก[email protected]
 

... การทำบุญจนเกิดความปลื้ม ปิติ 
เป็นการทำที่ถูกหลักวิชชา

... เพราะหากปลื้มมาก
ปิติมาก
จะมีผลทำให้บุญส่งผลเร็ว...
@..ปลื้มปิติ​..ในบุญ​มีอานิสงส์มาก[email protected]

... การทำบุญจนเกิดความปลื้ม ปิติ 
เป็นการทำที่ถูกหลักวิชชา

... เพราะหากปลื้มมาก
ปิติมาก
จะมีผลทำให้บุญส่งผลเร็ว...

... หากปลื้มแล้วยังตามนึกถึงบุญ​ได้อย่างบ่อยครั้งมากเท่าไหร่​ ก็จะมีผลต่อจำนวนชาติที่ส่งผล
ได้มากชาติขึ้นเท่านั้น... "               
  

 
 
               
(ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่)