..บุญที่สำคัญที่สุด..

วันที่ 12 พย. พ.ศ.2557

 
 
..บุญที่สำคัญที่สุด..


เราต้องสร้างบุญกันให้เยอะๆ นะลูกนะ..

บุญที่สำคัญที่สุด คือ..

การทำใจหยุด ใจนิ่ง


เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว

เพราะฉะนั้น..

ขยันนะลูกนะ 

อย่าขี้เกียจปฏิบัติธรรม

สิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งอย่างสำคัญ
ให้กับลูกทุกคนในโลก


 
 
 
เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร
เล่มที่ ๑ ข้อที่ ๘๙ หน้าที่ ๑๒๑
(พระเทพญาณมหามุนี วิ.)
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร