ในมวลหมู่มนุษย์

วันที่ 13 พย. พ.ศ.2557

 
 
พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เคยกล่าวไว้ว่า..


“…ในมวลหมู่มนุษย์..
ผู้ที่ฝึกฝนตนเองมาดีแล้ว...
ย่อมผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศ....”

ฉะนั้น ถ้าอยากเป็นผู้เลิศ เราทุกคนก็ต้องหมั่นฝึกฝนตนเองนะ โดยเฉพาะต้องฝึกฝนใจ ให้หนักแน่น มั่นคง สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส และสว่างไสวให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยการทำใจหยุด ทำใจนิ่ง ทำแบบนิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ สบายๆ ณ กลางกาย ฐานที่ ๗ กันทุกวันนะ.. ขอเพียงแค่วันละสองเวลาเท่านั้น คือ หลับตา กับ ลืมตา 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร