เหนื่อย..แต่มีความสุข

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2558

 

เหนื่อย..แต่มีความสุข

 

เหนื่อย..แต่มีความสุข

             ถามว่า “เหนื่อยไหม” ในการที่เราจะไปชวนเขามาทำความดี ตอบว่า... “เหนื่อย”  แต่ไม่ว่าจะทำมาค้าขายก็เหนื่อย   จะออกกำลังกาย เพื่อจะให้ความแข็งแรงกับตัวเราก็เหนื่อย 

              แปลว่า... จะทำอะไรก็เหนื่อย แต่เหนื่อยแล้วมันสุดคุ้ม  เหนื่อยแต่มีความสุข

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่