เราควรทำประโยชน์ให้เกิดขึ้น

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2558

 

เราควรทำประโยชน์ให้เกิดขึ้น

 

 ️สิ่งนอกตัวทั้งปวงนั้น ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และ ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง ที่เรากำลังแสวงหา เมื่อปล่อยชีวิตให้ผ่านไป วันๆ ก็เท่ากับว่าชีวิต กำลังตกอยู่ ในความประมาท  


 ดังนั้น เราจึงควรที่จะทำ ประโยชน์ให้เกิดขึ้น ทั้งประโยชน์ตน และ ประโยชน์ของผู้อื่น ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ 


 เพื่อเราจะได้รับประโยชน์ ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ตลอดจนถึงประโยชน์อย่างยิ่ง คือพระนิพพาน

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่