หลักของชีวิต

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2558

 


หลักของชีวิต


    วันเวลาที่ผ่านไปได้นำเอาความชรามาสู่ตัวเรา ชีวิตมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็เสื่อมสลายไป สิ่งต่างๆ ในโลกไม่ว่าจะเป็นบุตร ธิดา ทรัพย์สิน เงินทอง ญาติพี่น้อง ก็ไม่อาจติดตามตัวเราไปสู่ปรโลกได้ มีแต่กุศลผลบุญที่เราสั่งสมไว้ดีแล้วเท่านั้นที่จะเป็นประดุจเงาติดตามตัวเราไป ดังนั้นเราต้องตระหนักและแสวงหาหลักของชีวิต ด้วยการสั่งสมบุญบารมีให้เต็มที่ เพราะโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ มาพบพระพุทธศาสนา ได้รู้จักหนทางแห่งความหลุดพ้น เพราะฉะนั้นอย่าได้ปล่อยใจไปกับสิ่งที่ไร้สาระ ให้รีบประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในคือ พระรัตนตรัยที่จะทำให้ชีวิตเราปลอดภัยและมีความสุขไปทุกภพ ทุกชาติ

 

 

พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธมฺมชโย)

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร