ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่

วันที่ 06 มค. พ.ศ.2558

 

ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่

 

ยามใดที่เราต้อง
เผชิญกับ ผู้ไม่ประสงค์ดี 
เผชิญกับ การดูถูกดูหมิ่น 

 

ขอให้เรา
ใช้สติปัญญาพิจารณา อย่าหุนหันพลันแล่น
อย่าเสียเวลา และความดี ไปราวีกับคนพาล

 

ต้องรู้จัก 
อดทน อดกลั้น 
ยับยั้งใจตนเองไว้ให้ดี 
เพราะเราไม่จำเป็นเลย 
ที่จะต้องไปต่อสู้
หรือ เอาชนะใคร

 

เพราะชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ 
เหนืออื่นใด คือ 
การชนะใจตนเอง 

 

เมื่อเราชนะใจของเราแล้ว 
ชีวิตก็จะมี ความสุข 
ความสมหวัง 

 

การต่อสู้ที่แท้จริง 
คือ ต่อสู้กับ
"กิเลสในใจของเรา"

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร