คิด พูด ทำ ด้วยจิตเมตตา

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2558

 


คิด พูด ทำ ด้วยจิตเมตตา

 

โย น หนติ น ฆาเตติ
น ชินาติ น ชาปเย
เมตฺตโส สพฺพภูตานํ
เวรนฺตสฺส น เกนจิ ฯ

ผู้ใดไม่ฆ่าเอง ไม่ให้ผู้อื่นฆ่า
ไม่ชนะเอง ไม่ให้ผู้อื่นชนะ
ผู้นั้นชื่อว่ามีเมตตาต่อสัตว์ทั้งปวง
และไม่มีเวรกับใครๆ
(องฺ.อฏฺฐก.๒๓/๑๕๒)

ความเมตตา ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่
และสัตว์โลกสามารถดำเนินชีวิต
ร่วมกันโดยสันติสุข

ความเมตตาทำให้มองคนทะลุคน
มองคนเป็นคน

ความเมตตาได้ให้โอกาสคนเป็นคนดี
มานับไม่ถ้วน

โลกสามารถขาดอะไรๆ ได้ทั้งหมด
ยกเว้น "ความเมตตา"
                              
อย่าขาดความเมตตาจนผูกเวร
กลั่นแกล้ง ทำร้าย เข่นฆ่า
ทั้งทำเอง หรือแม้จ้างวาน
ไม่อย่างนั้น เวรนี้ย่อมไม่มีที่สิ้น
ไม่มีที่สุด ไม่มีจุดจบ
และจะทวีโทษมากขึ้นไปเรื่อยๆ

เมตตา...เมตตา...เมตตา
ไม่มีเมตตา โลกาวินาศ
เมตตาคำเดียว ปลอดภัยไร้เวร
อยู่เย็นเป็นสุข

ลองลบความรู้สึกเก่าๆ
มาสร้างสรรค์บรรยากาศใหม่ๆ
แต่นี้ต่อไป เราจะ
ทำ พูด คิด ด้วยจิตเมตตา
         

 

                    
ที่มา : หนังสือ "ส่องธรรม ล้ำภาษิต" โดย "อิ่ม ธรรม"

ที่มา : หนังสือ "ส่องธรรม ล้ำภาษิต" โดย "อิ่ม ธรรม"(พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต)