ชนะโกรธ ชนะเลว

วันที่ 06 มค. พ.ศ.2558

 

ชนะโกรธ ชนะเลว

 

อกฺโกเธน ชิเน โกธํ
อสาธุ ํ สาธุนา ชิเน

พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ
พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี
(ขุ.ธ. ๒๕/๔๕)

โกรธมา...โกรธตอบ
ด่ามา...ด่าตอบ
ถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่มีที่สิ้นสุด

ไฟย่อมดับไฟไม่ได้ แต่น้ำดับไฟได้
ความโกรธดับความโกรธไม่ได้
แต่ความเมตตาชนะความโกรธได้
เราจึงควรชนะคนโกรธ
ด้วยความไม่โกรธ

โกรธดับโกรธแต่ไรมามีที่ไหน
ไฟดับไฟดับบ่ได้ใช่ไหมหนอ
อยากดับโกรธโปรดเมตตาการุณพอ
ไม่โกรธหนอไม่โกรธหนอชนะเอย

เลวมา...เลวตอบ
เล่ห์เหลี่ยมมา...เล่ห์เหลี่ยมตอบ
ถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่มีวันลงเอย

โคลนชำระโคลนไม่ได้
แต่น้ำสะอาดชำระโคลนได้
ความไม่ดีชนะความไม่ดีไม่ได้
แต่ความดีชนะความไม่ดีได้
เราจึงควรชนะคนไม่ดีด้วยความดี

อันความเลวโต้ตอบไปไม่ได้แน่
เพราะเลวแย่เหมือนล้างโคลนด้วยโคลนไฉน
ชนะพาลชนะได้ด้วยจริงใจ
เหมือนน้ำใสชำระโคลนสะอาดเอย


                        
ที่มา : หนังสือ "ส่องธรรม ล้ำภาษิต" โดย  "อิ่มธรรม"(พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต)