เด็กดี

วันที่ 10 มค. พ.ศ.2558

 

 

 

เด็กดี เป็นศรีแก่พระศาสน์
เด็กฉลาด พระศาสนาเจริญ

เพราะ...
เด็กในวันนี้ คือ เจ้าอาวาสในวันหน้า

 

 

10 มกราคม 2558
ธรรมะริมทางไปที่สุดแห่งธรรม