...ลูกเอ๊ย... เรายังพักไม่ได้

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2558

 

 

!!!...ลูกเอ๊ย... เรายังพักไม่ได้ 

...ชาวโลกทั้งหลายกำลังแหงนคอ
รอเราอยู่ 

...หากว่าขาดกัลยาณมิตรเช่นเรา 
ใครเล่าจะชี้ทางให้ ?  

...อีกนานซักเท่าไรเขาจึงจะได้ที่พึ่ง ? 
รอให้หมดทั้งโลกเข้าถึงธรรมกายก่อนนะ 
แล้วเราจะพักพร้อมๆกัน.

 


   
#...ทัตตะชีโว ภิกขุ...#
 5 พฤศจิกายน 2532

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร