วิสัยบัณฑิต

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2558

 

 

วิสัยบัณฑิต


วิสัยบัณฑิต แปลว่า ผู้มีความชำนาญในการรักษาใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใสเป็นปกติ ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ร้ายหรือดีเพียงใดก็ตาม

บทฝึกวิสัยบัณฑิตแบบเป็นทีม

1.ฝึกคนให้มีคุณภาพ
2.ฝึกคนให้รักษาความสะอาด
3.ฝึกคนให้มีความเป็นระเบียบ
4.ตั้งโรงทานเพื่อตัดกังวลเรื่องปากท้อง
5.ฝึกคนให้มีความรับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนา

 

 

พระราชภาวนาจารย์
จากหนังสือวิสัยบัณฑิต