ชนะสงครามที่ชนะได้ยาก

วันที่ 14 กพ. พ.ศ.2558

 

ชนะสงครามที่ชนะได้ยาก

 

คนพาลกล่าวคำหยาบ ด้วยวาจา ย่อมสำคัญว่าชนะท่าเดียว
แต่ความอดกลั้นไม่ได้ตอบโต้ เป็นความชนะของบัณฑิต

ผู้ใดโกรธตอบคนผู้โกรธแล้ว ผู้นั้นเป็นคนเลวกว่าผู้โกรธก่อน

ผู้ไม่โกรธตอบคนที่โกรธแล้ว ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยาก

ผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้ว เป็นผู้มีสติสงบอยู่ได้ ย่อมเกิดคุณทั้งสองฝ่าย”

พระพุทธเจ้า ตรัสตอบ...พราหมณ์อสุรินทกะ ที่มาด่า บริภาษพระผู้มีพระองค์ ด้วยวาจาอันหยาบคาย

เมื่อพระพุทธเจ้า ทรงปฏิบัติเช่นนี้ ....
พวกเราคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ศรัทธาสาธุชน สาวกผู้ศรัทธาในการตรัสรู้ธรรมคำสอน ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า...ก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน...

เราก็จะได้ชื่อว่า ชนะสงครามที่ชนะได้ยาก 

...ขอให้พระคุ้มครอง

 


10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร