“วิชชาธรรมกาย”

วันที่ 16 กพ. พ.ศ.2558

 

 

คำว่า “วิชชาธรรมกาย” 

คือ วิธีการทำให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว  

ซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัย  

และทำให้เราได้รู้จักว่า ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง 

ที่เรากำลังแสวงหานั้น อยู่ภายในตัว  

โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ 

และเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดใจนิ่ง 

หรือทำความรู้สึกว่า ใจอยู่ตรงนี้

 

(คุณครูไม่ใหญ่)

๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘

 

วิชชาธรรมกาย 

เป็นสุดยอดแห่งวิชชา และเป็นวิชชาที่แท้จริง

ที่จะทำให้เราพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร

 

(คุณครูไม่ใหญ่)

๑๘ ตุลาคม  ๒๕๔๘