เมื่อถึงวันพระ

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2558

เมื่อถึงวันพระ

             เมื่อถึงวันพระเราควรรู้จักชำระกาย วาจา ใจ ของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการทำทาน รักษาศีลเจริญสมาธิ ภาวนา เช่นบรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยายของเราได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา จนเป็นประเพณีอันดีงาม ท่านถือว่าวันพระเป็นวันแห่งความบริสุทธิ์ ที่จะได้มาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ ซึ่งเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกอันสูงสุดของเราทั้งหลาย สิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

               ท่านสาธุชนทั้งหลาย จึงควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ใช้วันเวลาที่มีอยู่เพียงน้อยนิดให้คุ้มค่า ได้รับประโยชน์สูงสุดสมกับการมาเกิดเป็นมนุษย์ ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน ควรรักษาศีล กลั่นใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าเราจะประกอบภารกิจหน้าที่การงานอันใดก็ตาม ให้ฝึกใจหยุดนิ่งควบคู่ไปด้วย เมื่อใจหยุดนิ่งภายในดีแล้ว ศีลของเราก็จะบริสุทธิ์ ก็จะส่งผลให้วาจาบริสุทธิ์การกระทำจะบริสุทธิ์ตามไปด้วยเมื่อกาย วาจา ใจ บริสุทธิ์ ชีวิตของเราจะมีแต่ความสุข สดชื่น เบิกบาน สมกับการเป็นยอดนักสร้างบารมี ผู้เกิดมาสร้างบารมีอย่างแท้จริง

 

พระเทพญาณมหามุนี