สร้างบุญถึงที่สุด แล้วจะเป็นผู้ชนะ

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2558

 

สร้างบุญถึงที่สุด  แล้วจะเป็นผู้ชนะ

 

 ถ้าเราอยู่ในธรรม  เราดูคนทางธรรมให้ออก  แล้วเราก็จะสามารถดูคนทางโลกออกได้ไม่ยากเลย  เพราะโลกหยาบกว่าธรรม


 ถ้าเรายังไม่สามารถทำได้ในชาตินี้  ในขณะที่เราต่อสู้ถึงที่สุดแล้ว   ก็ให้คิดว่า...ชาติต่อไปเราต้องชนะ  เราต้องชนะให้ได้   แล้วสร้างบุญในชาตินี้ให้มาก  ให้หนักกว่าเดิม  ให้แก้ไขที่ตัวเราเอง  ให้สร้างบุญ   สร้างความบริสุทธิ์กาย  วาจา  ใจ  ในตัวเราให้หนักยิ่งขึ้น  แล้วเราจะเป็นผู้ชนะ

 

 

คำสอนคุณยาย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร