ปัญหาแก้ไขได้..ด้วยปัญญา

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2558

 

 

ปัญหาแก้ไขได้..ด้วยปัญญา

 

ปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้  ด้วยปัญญา   ปัญญาจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อเรามีสมาธิ เพราะสมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา 


 สมาธิ ก็คือใจที่หยุดนิ่งนั้นเอง เมื่อเราหยุดใจได้ทุกส่วนแล้ว เราจะเข้าถึง… กระแสแห่งความความสุข กระแสแห่งปัญญา นำไปสู่การแก้ปัญหา ด้วยใจที่ใส เปี่ยมไปด้วย ความรอบรู้และพลังแห่งความดี ทำให้เราสามารถแก้ปัญหา ได้สำเร็จ ไม่ช้าก็เร็ว

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่