ปัญหาแก้ไขได้..ด้วยปัญญา

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2558

 

 

ปัญหาแก้ไขได้..ด้วยปัญญา

 

ปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้  ด้วยปัญญา   ปัญญาจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อเรามีสมาธิ เพราะสมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา 


 สมาธิ ก็คือใจที่หยุดนิ่งนั้นเอง เมื่อเราหยุดใจได้ทุกส่วนแล้ว เราจะเข้าถึง… กระแสแห่งความความสุข กระแสแห่งปัญญา นำไปสู่การแก้ปัญหา ด้วยใจที่ใส เปี่ยมไปด้วย ความรอบรู้และพลังแห่งความดี ทำให้เราสามารถแก้ปัญหา ได้สำเร็จ ไม่ช้าก็เร็ว

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร