พึงระลึกเสมอว่า

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2558

 

พึงระลึกเสมอว่า เราอาสาสมัครมีหน้าที่ต้อนรับบริการทุกคน ***** อย่างดีที่สุด ทั้งที่มาดี และมาจับผิด

 

แต่เราไม่สามารถให้เหตุผลกับคนที่ไม่ต้องการเหตุผลได้ ดังนั้น วันนี้อย่าเสียเวลาและอารมณ์การการตอบคำถาม/อธิบาย ข้อสงสัยเกี่ยวกับวัดทุกกรณีค่ะ