จุ๊ๆ อย่าดังไป นะ

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2558

 

 

จุ๊ๆ อย่าดังไป นะ

ยุทธศาสตร์ของพระ ที่จะชนะมาร

หยุด เป็นตัวสำเร็จ

ฝ่ายพระ ทำใจให้ หยุด อยู่ฐานที่ 7
เดี๋ยวความสำเร็จ จะเสร็จเอง ด้วย หยุด...

 

10  มีนาคม พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม