ธรรมยามเช้าวันอังคาร

วันที่ 07 เมย. พ.ศ.2558

 

ธรรมยามเช้าวันอังคาร
     Dhamma for Tuesday Morning

 

 ๑.ธรรมปฏิบัติเรือง "ความเพียร" 


         ในการบำเพ็ญภาวนา ความเพียรเป็นข้อสำคัญยิ่ง ต้องทำเสมอๆเนืองๆในทุกอิริยาบถ ไม่ว่า นั่ง นอน ยื่น เดิน และทำเรื่อยไป 


          อย่าหยุด อย่าละ อย่าทอดทิ้ง อย่าท้อแท้ มุ่งรุดหน้าเรื่อยไป ผลจะเกิดวันหนึ่ง ไม่ต้องสงสัย ผลเกิดอย่างไร ท่านรู้ได้ด้วยตัวของท่านเอง 


          วิสุทธิวาจา เล่มที่ ๓ ข้อที่ ๑๑ หน้าที่ ๔๓ 
           พระมงคลเทพมุนี 

 

๒.ธรรมปฏิบัติวิธีเจริญภาวนา 


        https://www.youtube.com/watch?v=Px0t_ecFmTU

 

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
           วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
            มาฝากครับ/จ้ะ