ตั๋ว...กตัญญู

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2558

 

 

ตั๋ว...กตัญญู

เกาะชายผ้าเหลือง พระลูกชายไปสวรรค์....

นอกจากบุญที่ท่านเป็นผู้ให้กำเนิด เลี้ยงดู ให้ความสะดวก ให้ความสบาย สอนให้เป็นคนดี อนุญาต อนุโมทนา ในการออกบวช ยกฐานะจากครอบครัวที่ได้ชื่อว่า อุปัฏฐาก มาเป็นญาติกับพระศาสนา ซึ่งเป็นบุญใหญ่แล้ว...

สิ่งที่ท่านต้องทำ และหน้าที่ ที่พระลูกชายต้องกระทำ คือ 

ท่านยังไม่ศรัทธา ก็ต้องทำให้ท่านมีศรัทธา ศรัทธาแล้วก็ต้องให้หนาแน่น ยิ่งๆขึ้นไป

ท่านยังไม่ทำทาน ก็ต้องชวนให้ท่านทำทาน ทานจะทำให้มีโภคทรัพย์ อริยทรัพย์ติดตัวไปทุกภพชาติ

ท่านยังไม่รักษาศีล ก็ต้องชวนให้ท่านรักษาศีล ศีลจะเป็นเกราะป้องกัน ทำให้ท่านแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยไข้ 

ท่านยังไม่ทำภาวนา ก็ต้องชวนให้ท่านทำภาวนา ภาวนาจะทำให้ท่าน มีปัญญาแตกฉานในธรรม

บวชพระแล้ว พ่อแม่ได้บุญ....แต่ก็ต้องตอบแทนคุณ ทำสิ่งเหล่านี้ ด้วยนะ เพราะ จะเป็นบุญกุศลของท่าน ที่เกิดจากการกระทำด้วยตนเอง. 

ตั๋ว...กตัญญู ความสุขที่มั่นคง

ตั๋วปฎิบัติธรรม 2 รุ่น ต่อกัน เพิ่มเติมบุญให้ท่านมั่นคง สร้างหนทางสู่สวรรค์และมรรคผลนิพพาน

ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี เป็นพระ เป็นชี ยื่งต้องมี ความกตัญญู....

 

 

11 เมษายน พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร