ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรค ในการสร้างบารมี

วันที่ 21 เมย. พ.ศ.2558

 

 

ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรค ในการสร้างบารมี

 

 นักสร้างบารมี  จะต้องไม่ยินดีต่อความสะดวกสบาย  ให้ถือว่าความสะดวกสบายนั้น  เป็นผลพลอยได้  เป็นผลพลอยดี  ที่เราได้รับจากผลของการกระทำความดีเท่านั้น  

 

 แต่ควรยินดีต่อความลำบาก  ที่เกิดขึ้นจากการสร้างบารมี  แล้วเราจะเห็นว่าอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นคน  เป็นสัตว์  สิ่งของ หรือ ดินฟ้าอากาศนั้นเป็นเรื่องเล็ก  ไม่สำคัญ  ไม่เป็นอุปสรรคต่อหนทางของการสร้างบารมี

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่