เราควรทำตัวเราให้เป็นอิสระ

วันที่ 29 เมย. พ.ศ.2558

 

 

เราควรทำตัวเราให้เป็นอิสระ ปลอดกังวลจากสิ่งที่ไม่ดี
ถ้าใจไปติดกับเรื่องคน สัตว์ สิ่งของ 
มันเป็นภาระ เป็นเครื่องกังวล ทำให้เสียเวลาสำหรับชีวิต 
กายมนุษย์เขามีไว้สำหรับสร้างความดี สร้างบารมี
แต่ถ้าหมดเวลาไปกับเรื่องราวเหล่านี้
แล้วจะเอาเวลาที่ไหนมาสร้างบารมี สร้างความดี  
เราถึงต้องใช้เวลากันยาวนานเป็นอสงไขยชาติ  
กว่าจะได้บุญ ได้บารมีกันแต่ละอย่างแต่ละชนิด

 

 (คุณครูไม่ใหญ่)
๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๖