เราเป็นผู้มีบุญ

วันที่ 29 เมย. พ.ศ.2558

 

 

นก...  เข้าฝูงนก
เนื้อ...  เข้าฝูงเนื้อ  
ผู้ที่จะเข้าถึงธรรมกาย
ก็อยู่ในหมู่ของธรรมกาย  

 

นี่เป็นเครื่องหมายแสดงว่า  
เราเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมมาอย่างดีแล้ว  
จะต้องเข้าถึงพระธรรมกายอย่างแน่นอน 

 

 (คุณครูไม่ใหญ่)
๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑