ภาพที่งดงามที่สุด

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2557

 
 
ภาพที่งดงามที่สุด
 
 

การสร้างบารมีนี่ สนุกจริงนึกทีไรก็ ปลื้มปีติ.. 


   ..ภาพที่งดงามที่สุด ในความคิดของหลวงพ่อไม่ใช่ภาพดอกไม้ สวยๆไม่ใช่ภาพเพชร นิลจินดาต่าง ๆ แต่คือ..ภาพที่คนมา    ร่วมทำกิจกรรมที่เป็น บุญเป็นกุศล เป็นภาพที่งดงามกว่า หมู่ดอกไม้ หรือกอง รัตนชาติใดคือ..คนใจบุญจำนวนมาก ๆ มาทำความดีกัน  เห็นแล้วก็สดชื่นเบิก บานทุกที
 


ธรรมะคุณครู ไม่ใหญ่