ธรรมะที่มีอุปการะมาก

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2558

 

 

**พุทธภาษิตสอนใจ**

 

     ธรรมะที่มีอุปการะมาก

 

     ลองตอบคำถาม ให้กับตัวเองว่าจริงหรือไม่? ที่เราเกิดมาสามารถเดินได้ พูดคุยได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้ ขับรถได้ ที่เรามีความสุข สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนหลุดพ้นจากทุกข์ได้ เพราะเรามีอะไร คำตอบก็คือ เพราะเรามี "สติและสัมปชัญญะ"

 

     สติและสัมปชัญญะ เป็นคุณธรรม ที่เกิดมาพร้อมกับชีวิตของเรา แต่เราต้องค้นพบให้เจอ และรักษาไว้ให้ดี เพราะนี่คือ สิ่งที่ช่วยชีวิตเราทุกอย่าง ช่วยไม่ให้ประสบอุบัติเหตุ ช่วยให้ชีวิตไม่เดือดร้อน ช่วยให้ประสบความสำเร็จ

 

   ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้า ทรงยกย่องธรรมะทั้งสองนี้ว่า "ธรรมะมีอุปการะมาก"

 

   "สติ" แปลว่า ความระลึกได้
   "สัมปชัญญะ" แปลว่า ความรู้สึกตัว 

 

มีลักษณะคือ สติคอยสะกิดให้รู้ตัว ส่วนสัมปชัญญะ ควบคุมให้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลา ธรรมะทั้งสองนี้ ทำหน้าที่ด้วยกัน ประสานงานกัน ช่วยเหลือชีวิตเราด้วยกัน นี่แหละ..ผู้มีพระคุณตัวจริง

   

 การฝึกสติ และสัมปชัญญะที่ดีที่สุด คือ ฝึกกรรมฐาน หรือกำหนดจิต ให้อยู่กับงานที่ทำ ความไม่ประมาท ก็ไม่เกิดขึ้นกับชีวิตเรา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร