สิ่งที่เกื้อหนุนในการเข้าถึงวิชชาธรรมกาย

วันที่ 11 พค. พ.ศ.2558

 

 

สิ่งที่เกื้อหนุนในการเข้าถึงวิชชาธรรมกาย

 

 สิ่งที่จะช่วยเกื้อหนุนในการเข้าถึงวิชชาธรรมกาย  นอกจากความ ตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้วิชชาธรรมกาย  ในชีวิตประจำวันเราจะต้องทำใจ ให้ปลอดโปร่ง  ว่างเปล่าจากการติดพันอะไรทั้งสิ้น  ไม่ยึดมั่นถือมั่น ให้ใจบริสุทธิ์อยู่เรื่อย ๆ  

 

 บริสุทธิ์กาย  บริสุทธิ์วาจา  บริสุทธิ์ใจ  รักษาสิ่งเหล่านี้ให้บริสุทธิ์ เรื่อย ๆ เราบริสุทธิ์ ได้อย่างนี้  เวลาปฏิบัติธรรมมันง่าย  จะทำให้เราเข้าถึง วิชชาธรรมกายง่าย  

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่