เราไม่ได้ ใครจะได้เล่าลูกเอ๋ย

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2558

 

 

เราไม่ได้ ใครจะได้เล่าลูกเอ๋ย
ทำเสบย ใจสบาย ได้แหง แหง 
ก็พวกเรา ท่านผู้รู้ เขาดูแล 
ล้วนแต่ธาตุแก่ แก่ ในนิพพาน

 

ทุกทุกสิ่งมีอยู่แล้วในกลางกาย 
แม้อารมณ์สบายที่กำลังแสวงหา 
แค่ทำใจหยุด นิ่ง นิ่ง เดี๋ยวก็มา 
เชื่อเถิดน่า! มันเหลือเชื่อ แต่ก็จริง

 

พญามารทำเรื่อง"ง่าย"ให้มัน"ยาก" 
แต่พระทำเรื่อง"ยากให้มันง่าย" 
เมื่อรู้แล้วอย่างนี้สบายสบาย 
ให้เห็นง่ายภายในคืนนี้เอย

 

 

 Total Execution Time: 0.0011376976966858 Mins