หลักของชีวิต

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2558

 

หลักของชีวิต

 

  การปฏิบัติธรรม  เราควรทำทุกๆ วัน ควบคู่กับการทำมาหากิน  หรือปฏิบัติภารกิจต่างๆ  ให้ภารกิจกับจิตใจไปด้วยกัน

 

 การประกอบธุรกิจการงาน  ก็เพื่อต้องการแสวงหาทรัพย์มาเลี้ยงสังขาร และมาสร้างบารมี  เราก็ทำไป   

 

 แต่เราต้องรู้จักหลักของชีวิตและทำความเข้าใจว่า  อะไรเป็นกรณียกิจ และอะไรเป็นอกรณียกิจ  แล้วให้ความสำคัญกับกรณียกิจให้มากๆ  เพราะสิ่งนี้คือเป้าหมายชีวิตของเราในการเกิดมาเป็นมนุษย์ ในแต่ละภพชาติ 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร