ฝึกฝนตนเองให้สมบูรณ์

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2558

 

ฝึกฝนตนเองให้สมบูรณ์

 

ฝึกฝนตนเองให้สมบูรณ์ที่สุด

 เรามาฝึกฝนตนเอง  ให้สมบูรณ์แบบที่สุด   อะไรเป็นบุญต้องขวนขวายทำให้สมบูรณ์ อย่าขี้เกียจ   เรามาละของไม่ดี  ทำของดี ๆ ให้เกิด  เมื่อเราทำการฝึกฝนตัวเองจะเร็วขึ้น 

 อะไรที่เป็นบุญให้ตั้งใจทำเต็มความสามารถ  จะได้บุญเต็มเปี่ยม  เมื่อเวลาผ่านไปเราจะภูมิใจว่า  เวลาของเราที่ผ่านไปเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น.

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร