ลงง่าย ขึ้นไปให้ได้ แล้วกัน

วันที่ 10 มิย. พ.ศ.2558

 

 

ลงง่าย ขึ้นไปให้ได้ แล้วกัน

เดินลง...
ทางลงเขา ที่ลาดเอียง เดินสู่จุดหมายปลายทาง สนุกสนานเบิกบาน วิวใหม่ๆสองข้างทางสวยดี มีสีสัน ไม่รู้จักเหนื่อย ไม่รู้จักเมื่อย เดินไปเรื่อยๆ เพลินเพลิน ไม่สนใจเวลาว่าเมื่อไหร่จะถึง เหมือน เราเดินไปแสวงบุญ เดินไปหาความสุข

เดินขึ้น....
ทางขึ้นเขา ทางชัน แต่เป็นทางกลับทางเดิม ทางเดียว ที่กลับสู่ต้นทางที่เราเดินลงมา เดินขึ้นเมื่อยและเหนื่อย วิวซ้ำเดิมตอนลงมาที่ว่าสวย ไม่มีอะไรสวย ไม่น่าตื่นเต้น ไม่เพลิดเพลิน นับเวลาเดิน เมื่อไหร่จะถึงซะที ต้องใช้กำลังใจมาก สำหรับทางกลับ ที่ต้องขึ้นเขา

ชีวิตนักสร้างบารมี ก็เหมือนกัน
ลงมาเกิดเหมือนลงจากเขา เพลิดเพลินกับโลกสวย ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป มีเทคโนโลยี่อะไรใหม่ๆ ให้ตื่นตา ตื่นใจ ตื่นเต้นอยู่เสมอ

แต่อย่าเพลิดเพลิน จนลืม การสร้างบารมี เพราะ...
การสร้างบารมี คือ ทางขึ้นเขา ทางเก่าที่เราจะกลับ...ดุสิตบุรี

 

 

8 มิถุนายน พุทธศักราช 2558
ณ วัดพุทธมอลต้า ประเทศมอลต้า
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม