ทำความดี ไม่ต้องให้ใครมาชม

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2558

 

ทำความดี  ไม่ต้องให้ใครมาชม

 

ทำความดี  ไม่ต้องให้ใครมาชม

 ยายทำความดีไม่เคยหวังให้ใครมาชื่นชม   หรือว่าให้เขามายกย่อง ยายทำเพื่อช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์   ยายไม่เคยคิดอยากเด่นอยากดังเลย   ถ้ามีบุญแล้วมันจะดังเอง  ดังอย่างเย็นไม่ใช่ดังอย่างร้อนๆ 

 บางคนอยากเด่นอยากดัง  ก็ไปข่มคนอื่น  อันนี้คือเซทของกิเลสเขาเลย  ถ้าอยากเด่นอยากดัง  แล้วมันก็จะไปข่มคนอื่นเขา   ถ้าเรามีความดีอยู่ในตัวมากๆ  สร้างความดีมากๆ  สร้างบุญมากๆ แล้วมันจะดังเอง 

 

 

 

คำสอนคุณยาย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร