ประสบการณ์ภายในเมื่อใจหยุด

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2558

ประสบการณ์ภายในเมื่อใจหยุด

      พอหยุดนิ่งถูกส่วนเข้า ก็จะเข้าถึงดวงปฐมมรรค ปรากฏเกิดขึ้นมาในกลางใจของเรา ตรงศูนย์ กลางกายฐานที่ 7 เป็นจุดสว่าง อย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศ อย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ อย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวัน ซึ่งการที่เราเข้าถึงดวงปฐมมรรค ถือเป็นความสำเร็จที่จะนำไปสู่พระนิพพานได้ ถ้าหากเราอาศัยการดำเนินจิตของเรา เข้าไปสู่ภายในตามลำดับ ตรงกลางของดวงปฐมมรรค พอถูกส่วนก็จะพบกายภายใน เป็นกายที่มีอยู่แล้วในตัว ซ้อนกันอยู่ภายในตามลำดับ คือ

      กายมนุษย์ละเอียด ที่หน้าตาเหมือนกับตัวเรา ซ้อนอยู่ในกลางกายของมนุษย์หยาบ ในกลางกาย มนุษย์ละเอียด เราก็จะเข้าถึงกายทิพย์ ในกลางกายทิพย์ เราก็จะเข้าถึงกายรูปพรหม ในกลางกายรูปพรหม ก็มีกายอรูปพรหมซ้อนอยู่ ในกลางกายอรูปพรหม ก็มีกายธรรมโคตรภูซ้อนอยู่ภายใน ในกลางกายธรรมโคตรภู มีกายธรรมพระโสดาซ้อนอยู่ภายใน ในกลางกายธรรมพระโสดามีกายธรรมพระสกิทาคามีซ้อนอยู่ภายใน ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามี มีกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ภายใน ในกลางกายธรรมพระอนาคามี มีกายธรรมพระอรหัตซ้อนอยู่ภายใน

      สำหรับกายต่างๆ ที่ปรากฎขึ้นนี้ เป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้น จากความละเอียดของใจไปตามลำดับขั้น ในที่นี้จะไม่อธิบายรายละเอียดไว้ แต่ขอให้นักศึกษาตั้งใจปฎิบัติไปรู้ และเห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเอง

 

 

จากหนังสือ DOU MD 204 สมาธิ 4
เทคนิคการทำสมาธิเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0064543525377909 Mins