"ใจ"

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2558

 

"ใจ"

 

"ใจ"

รู้ใจ ทำอะไรก็ ได้
เข้าใจ ทำอะไรก็ เป็น 
เห็นใจ ทำอะไรก็ ถูก
ผูกใจ ทำอะไรก็ ติด
ผิดใจ ทำอะไรก็ ขัด
มัดใจ ทำอะไรก็ ดี
มีใจ ทำอะไรก็ ย่อมได้
แต่ถ้าไม่หายใจ ที่ว่าไว้ก็หายหมดเลย