"ใจ"

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2558

 

"ใจ"

 

"ใจ"

รู้ใจ ทำอะไรก็ ได้
เข้าใจ ทำอะไรก็ เป็น 
เห็นใจ ทำอะไรก็ ถูก
ผูกใจ ทำอะไรก็ ติด
ผิดใจ ทำอะไรก็ ขัด
มัดใจ ทำอะไรก็ ดี
มีใจ ทำอะไรก็ ย่อมได้
แต่ถ้าไม่หายใจ ที่ว่าไว้ก็หายหมดเลย

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร