บารมี ๑๐ ทัศ

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2558

 

บารมี ๑๐ ทัศ

 

บารมี ๑๐ ทัศ ต้องสร้างตอนมีกายมนุษย์
ความสมบูรณ์ของชีวิตจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยบุญอย่างเดียวเท่านั้น
เมื่อเราทำบุญ ไม่ว่าจะเป็นการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา
ก็ให้มาเทียบเคียงกับบารมี ๑๐ ทัศ
มีทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี
วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี
เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี
ค่อย ๆ ทบทวนทีละข้อว่า มีอะไรที่เรายังขาดตกบกพร่องบ้าง
เพื่อจะได้เติมให้ครบถ้วนบริบูรณ์ระหว่างที่เรายังมีกายมนุษย์อยู่
ซึ่งจะส่งผลดีทั้งในปัจจุบันนี้
และเมื่อเราละโลกไปสู่ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษแล้ว
ซึ่งภูมินี้ไม่ใช่ไปกันง่าย ๆ แค่ไปสวรรค์ชั้นต้น ๆ ก็ยากแล้ว
แต่ถ้าไปสวรรค์ชั้นดุสิตยิ่งยากกว่า
แล้วดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ ยิ่งยากมาก ๆ

 

 

 (คุณครูไม่ใหญ่)
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร