สุขที่แท้จริง

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2558

 

สุขที่แท้จริง

 

 ประโยชน์อย่างน้อย ที่สุดของการฝึกใจหยุด

นิ่งคือ  ทำให้เราได้เข้า ถึงความสุขในปัจจุบันทันใด

 ซึ่งจะเป็นความ สุขที่แท้จริง  ที่ไม่มีในที่ไห 

  นอกจากทำใจให้  หยุดนิ่งเท่านั้น


     "คุณครูไม่ใหญ่"

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร